PERE VENTURA FAMILY WINE ESTATES

 

OVEREENKOMST EN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOT DE TOEGANG EN GEBRUIK VAN DE WEBPAGINA

De GEBRUIKER die toegang heeft tot deze webpagina en deze gebruikt, is vertrouwd met en accepteert de hier beschreven algemene voorwaarden en de wijzigingen die kunnen optreden. Hij moet ze regelmatig lezen om er op de hoogte van te blijven.

De website bevat de teksten, afbeeldingen, video’s, geluiden, tekeningen, foto’s en software die erin zijn opgenomen, ongeacht of deze al dan niet van intellectuele eigendom zijn.

 

Eigenaar van de website

PERE VENTURA I FAMILIA, S.L (hierna EIGENAAR genoemd) met maatschappelijke zetel in C/ Crta. Vilafranca, Km. 0,4 de Sant Sdaurní d’Anoia, C.I.F. B60143559 Geregistreerd in het handelsregister van Barcelona, blad B-60169 Volume 23873 folio en met CNAE 1102 – Wijnproductie. Er kan via de volgende telefoonnummers contact worden opgenomen met de eigenaar: 93.891.33.71 en fax: 93 891 26 79, e-mail: info@pereventura.com

 

Doel van de website

De EIGENAAR stelt het domein www.pereventuragroup.com (hierna website genoemd), informatie en gegevens (hierna INHOUD genoemd) beschikbaar voor het publiek (hierna de GEBRUIKERS genoemd) via een website. De INHOUD van de website is geleverd en gemaakt door de EIGENAAR.

 

Toegang tot internet

De toegang en het gebruik van de website door de GEBRUIKERS is gratis, zonder voorafgaande toestemming, inschrijving of registratie.

De toegang tot en het gebruik van deze website door de GEBRUIKERS houdt geen enkele verplichting voor de EIGENAAR in met betrekking tot de kwaliteit en snelheid van toegang. die de toegangsvoorwaarden kan wijzigen of de toegang tot de website of een deel van de website kan opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving, waarbij de EIGENAAR niet verantwoordelijk is voor de gevolgen, schade en verliezen die worden veroorzaakt door de wijziging van toegang en opschorting van de website.

De hardware en software die nodig zijn om toegang te krijgen tot de website moeten worden voorzien door de GEBRUIKERS. De EIGENAAR is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de werking of de gevolgen ervan, noch voor de gebruiksrechten of licenties die vereist zijn voor het gebruik ervan.

De EIGENAAR is ook niet verantwoordelijk voor enige afwijking, storing, verslechtering, verwijdering van gegevens of software die plaatsvindt in de apparatuur of systemen van de GEBRUIKERS, als een direct of indirect gevolg van de toegang tot of poging tot toegang tot de website.

De dienst die de EIGENAAR via zijn website verleent, is voor onbepaalde tijd, onverminderd de opschorting of annulering van de genoemde website zonder voorafgaande kennisgeving.

 

Doel van de website

De taal die de door EIGENAAR op de website wordt gebruikt, is Spaans, onverminderd het gebruik van andere nationale of regionale talen. DE EIGENAAR is niet verantwoordelijk voor het gebrek aan begrip of begrip van de taal van de website door de gebruiker, noch voor de gevolgen ervan.

De inhoud van de website is bedoeld om de activiteiten, producten en diensten van de EIGENAAR bekend te maken en deze zijn van algemene en indicatieve aard en niet bindend voor de EIGENAAR.

De EIGENAAR kan de inhoud wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of verwijderen en binnen de website wijzigen, zoals de manier waarop ze worden geopend, zonder enige rechtvaardiging en vrijelijk, en hij is niet verantwoordelijk voor de gevolgen waarmee de GEBRUIKERS te maken kunnen krijgen.

Alle industriële en intellectuele eigendomsrechten van de website, evenals de inhoud die deze bevat, zijn eigendom van de EIGENAAR. Het gebruik van de website of de inhoud ervan mag uitsluitend voor persoonlijke doeleinden zijn. Alleen de EIGENAAR heeft het exclusieve recht op elk ander gebruik, waaronder het kopiëren, reproduceren, distribueren, transformeren, openbaar communiceren of enige andere soortgelijke actie van de gehele of een deel van de inhoud van de webpagina, en daarom kunnen GEBRUIKERS deze handelingen niet uitvoeren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de EIGENAARS.

Het is verboden om de inhoud van de website te gebruiken om eigen reclame of informatie of deze van derden te promoten, te contracteren of te verspreiden zonder toestemming van de EIGENAAR of om reclame of informatie te sturen met behulp van de diensten of informatie die de gebruikers ter beschikking wordt gesteld, ongeacht of het gebruik gratis is of niet.

De links of hyperlinks die derden op hun webpagina’s hebben opgenomen en die u naar deze website doorverwijzen, zijn bedoeld voor het openen van de volledige webpagina, waarbij deze directe of ondirecte onjuiste, onnauwkeurige of verwarrende aanduidingen kunnen bevatten en ook kunnen leiden tot oneerlijke of ongeoorloofde acties tegen de EIGENAAR.

 

De EIGENAAR is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en snelheid van de hyperlinks die in de website zijn opgenomen om andere websites te openen. De EIGENAAR garandeert niet het nut van deze links, noch is hij verantwoordelijk voor de inhoud of diensten waartoe de GEBRUIKERS toegang hebben via deze links of voor de goede werking van deze websites.